საყურე -"ვერტიკალი"- ჭიკარტის ტიპის
GEL 55 GEL80
საყურე "ლურჯი ეიფორია" - ჭიკარტის ტიპის
GEL 60 GEL100
საყურე - "ყვავილი" - ჭიკარტის ტიპის
GEL 65 GEL100
საყურე "ლურჯი ვერტიკალი" - ჭიკარტის ტიპის
GEL 65 GEL100
საყურე "ნურია" - ჭიკარტის ტიპის
GEL 65 GEL100
საყურე "ვერტიკალი" - ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 70 GEL100
საყურე "ყვავილი" - ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 70 GEL75
საყურე -ლურჯი ოვალი, ჭიკარტის ტიპის
GEL 70 GEL100
საყურე "შავი კუ" - ჭიკარტის ტიპის
GEL 80 GEL90
საყურე B090103
GEL 80 GEL100
საყურე - ლურჯი ოვალი, ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 80 GEL100
საყურე "ლურჯი ვერტიკალი" - ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 80 GEL100
საყურე "ნამი" - ცირკონის თვალით.ინგლისური სტილის ანჯამაზე.
GEL 80 GEL110
საყურე "ლურჯი ეიფორია" ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 85 GEL100
საყურე "ლურჯი ეიფორია" - ჩანართით
GEL 90 GEL120
საყურე "ნურია " - ჭიკარტის ტიპის, ლურჯი ტონებით.
GEL 90 GEL100
საყურე "ვერტიკალი" - ჩანართით
GEL 90 GEL120
საყურე "შავი კუ" - ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 90 GEL120
საყურე - მწვანე ეიფორია
GEL 90 GEL120
საყურე- "ყვავილი" - ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 90 GEL100
საყურე "ღილკილო" - ინგლისური სტილის ანჯამით
GEL 90 GEL110
საყურე "ვივაი"
GEL 100 GEL140
საყურე "ნურია" - ჩანართით
GEL 100 GEL120
საყურე - ლურჯი ოვალი
GEL 100 GEL120