კულონი "სამუმი"
GEL 100
საყურე "სამუმი", ცვარნამის ანჯამით
GEL 220