კულონი "ცრემლი"
GEL 70
საყურე "ცრემლი" ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 140
საყურე "ცრემლი" ცვარნამის ყუნწით
GEL 145