ბეჭედი "ვივაი"
GEL 140
საყურე "ვივაი" ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 155