კულონი "ლურჯი ეიფორია"
GEL 50
ბეჭედი "ლურჯი ეიფორია"
GEL 70
საყურე "ლურჯი ეიფორია" ცვარნამის ყუნწით
GEL 120
სამაჯური "ლურჯი ეიფორია"
GEL 220