კულონი პეპელა
GEL 40
საყურე "პეპელა" ონგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 75
საყურე "პეპელა" ცვარნამის ჩანართით, ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 85