ბეჭედი "იგრიკა"
GEL 100
საყურე "იგრიკა" ინგლისური სტილის ანჯამაზე
GEL 150
სამაჯური "იგრიკა"
GEL 250