მწვანე ჯვარი - მინიმალისტური დიზაინით, ოქსიდირებული.
GEL 40 GEL50
ლურჯი ჯვარი - მინიმალისტური დიზაინით
GEL 45 GEL50
ლურჯი ჯვარი - მინიმალისტური დიზაინით, ოვალური, ოქსიდირებული.
GEL 50 GEL60
მწვანე ჯვარი - მინიმალისტური დიზაინით, ოვალური.
GEL 50 GEL60